Desde o Clúster da Biomasa de Galicia lanzamos “O podcast da biomasa”, un espazo onde abordamos o mundo da biomasa desde múltiples perspectivas, valéndonos da experiencia e o coñecemento de destacados profesionais, expertos e investigadores do sector en Galicia.

Este programa estará composto por un total de oito episodios, nos que se falará sobre os diferentes ámbitos nos que se atopa a biomasa: o fogar, a industria e o rural, así como temas máis específicos como as redes de calor ou o cambio climático.

Podes escoitarnos a través da plataforma que prefiras:

 

ou

 

Únete a nós e descubre a importancia que ten a biomasa no camiño cara un futuro máis verde.

Esta iniciativa está cofinanciada polo IGAPE, o instituto Galego de Promoción Económica ao amparo das axudas ás agrupacións empresariais innovadoras emerxentes (clústeres emerxentes) na Comunidade Autónoma de Galicia.

Desde o Clúster da Biomasa de Galicia lanzamos “O podcast da biomasa”, un espazo onde abordamos o mundo da biomasa desde múltiples perspectivas, valéndonos da experiencia e o coñecemento de destacados profesionais, expertos e investigadores do sector en Galicia.

Este programa estará composto por un total de oito episodios, nos que se falará sobre os diferentes ámbitos nos que se atopa a biomasa: o fogar, a industria e o rural, así como temas máis específicos como as redes de calor ou o cambio climático.

Podes escoitarnos a través da plataforma que prefiras:

 

ou

 

Únete a nós e descubre a importancia que ten a biomasa no camiño cara un futuro máis verde.

Esta iniciativa está cofinanciada polo IGAPE, o instituto Galego de Promoción Económica ao amparo das axudas ás agrupacións empresariais innovadoras emerxentes (clústeres emerxentes) na Comunidade Autónoma de Galicia.