Proxectos

 

Impulsamos Proxectos

Unidade de Financiación Europea

Dende o Clúster se contempla a creación dunha unidade orientada á procura de financiación europea para atraer fondos públicos e doutra natureza coa fin de impulsar proxectos de innovación no sector da biomasa e facilitar a súa internacionalización, acceso a mercados exteriores e impulso da colaboración con diferentes organismos a nivel internacional. Así, intentarase cumprir co obxectivo de impulso de proxectos tractores colaborativos e captación de fondos comunitarios para a dinamización de iniciativas I+D+i.

 

Os primeiros pasos desta unidade ten sido o apoio a presentación de dúas Manifestación de Interés os fondos Next Generation EU

Resolvemos as túas dúbidas

ACTUALIDADE