Estratexia Galega de Biomasa

 

Estratexia Galega de Biomasa

A Xunta de Galicia a través do INEGA desenvolveu a Estratexia de Impulso á biomasa 2014-2020 co obxectivo de poñer en valor o monte galego mediante a promoción dunha industria asociada á valorización enerxética da biomasa favorecendo unha xestión forestal que facilite o seu desenvolvemento económico.

Unha vez finalizado o período de execución da primeira estratexia compre deseñar unha nova estratexia para o período 2021-2027 que permita posicionar a cadea de valor da biomasa como un sector estratéxico e de referencia en Galicia, apostando en marcha proxectos de cooperación público-privada que aposten pola innovación.

Para ilo, o cluster recientemente ten conformado un grupo de trabajo con XERA e INEGA para avanzar no deseño dunha nova Estratexia Galega da Biomasa.