CLÚSTER BIOMASA DE GALICIA

 

Cooperación para

o impulso sectorial

El calor renovable

ASOCIARSE

PROXECTOS

EMPRESAS

Formacións

OBXECTIVOS DO CLÚSTER

BIOMASA,SECTOR DE REFERENCIA

Apostando por un mellor aproveitamento dos recursos forestais e naturais.

EMPREGO DAS ENERXÍAS VERDES

Difusión de uso de biocombustibles e enerxías renovables.

PROXECTOS INNOVADORES DE COOPERACIÓN

Colaboración cos axentes públicos e privados do sector en Galicia.

RETOS ESTRATÉXICOS DA CAPACIDADE EMPRENDEDORA

Promoción da cooperación, a innovación e a internacionalización.

GALICIA, MOTOR  DAS

ENERXÍAS RENOVABLES

ENERXÍA

AUTÓCTONA

RENOVABLE

LIMPA

Nuestros Asociados