MAiO A NOVEMBRO

PROGRAMA FORMATIVO

A industria forestal desempeñará un papel clave na transformación económica de Galicia, e por iso, o Clúster de Biomasa de Galicia ofrece diferentes actividades para formar e cualificar ao personal empregado no sector forestal e concretamente no setor da Biomasa.

#xerasavia #elasxeransector  #galiciaémadeira #industriaforestal

O Futuro é de Madeira

Este programa de actividades de formación e difusión está co-financiada por XERA, Axencia Galega da Industria Forestal.

OBXECTIVOS

A maior parte das actividades están aliñadas coa Estratexia de Formación Xera e a Axenda de Impulso da Industria Forestal e engloban as seguintes temáticas:

👉 Fomento do talento humano e a adquisición de novas competencias tecnolóxicas.
👉 Divulgación dos beneficios, empresariais, sociais e ambientais da industria forestal e da biomasa.

Actividades Formativas

O Clúster da Biomasa de Galicia presenta unha serie de actividades formativas de distintas temáticas coa fin de reforzar os campos de coñecemento nos que se detectan maiores necesidades formativas e de aumentar a competitividade e capacidade innovativa e adaptativa do sector.

Calendario

Cursos formativos 2023

Proximamente máis información dos cursos do 2023

Cursos pasados