O CLÚSTER

 

GALICIA, UN REFERENTE EN BIOMASA

A Nosa Historia

O Clúster da Biomasa nace para dar resposta aos retos do sector e para impulsar o uso das enerxías renovables, ademais de identificar as necesidades que contribúan á diversificación do sector enerxético en Galicia.

Para conseguilo, unha das accións do Clúster da Biomasa será a posta en marcha proxectos de cooperación que aposten pola innovación. Por outra parte, o organismo vai promover a internacionalización e a capacidade emprendedora.

Oportunidade de creación

Sostibilidade

do monte galego

Prevención de incendios forestais

Enerxía neutra en carbono

Motor socieconómico

de galicia

Mellora a competitividade empresarial

Xerador de emprego no rural

Reducción da dependencia dos           combustibles fósiles

ESTE É O NOSO MOMENTO

 

Sector profesionalizado

Cadea de valor identificada

Apoio institucional

Necesidade de colaboración, innovación     e divulgación

O obxetivo principal do clúster é defender os intereses comúns dos seus membros

Así como do sector da biomasa no seu conxunto identificando necesidades que contribúan á diversificación do sector enerxético galego e que permitan dar resposta aos retos estratéxicos e competitivos do sector.

presentación do clúster da biomasa

Misión e Visión a futuro

O Clúster da Biomasa de Galicia nace para impulsar o uso das enerxías renovables. Para iso, porase en en marcha proxectos de cooperación que aposten pola innovación promovendo a internacionalización e a capacidade emprendedora.

A misión do Clúster e a defensa dos intereses comúns dos membros permitindo dar resposta aos retos estratéxicos e competitivos do sector.

Para iso, faranse as seguintes accións:

Difusión de uso de biocombustibles e enerxías renovables

Promoción da cooperación, da innovación, da capacidade   emprendedora e da internacionalización

Situar á biomasa como sector de referencia,mellorando o aproveitando os recursos forestais e naturais

Comezar proxectos de cooperación innovadores entre os distintos axentes públicos e privados en Galicia

Actividades a impulsar

Proxectos

 • Valorización 100% 100%
 • Desenvolvemento tecnolóxico 100% 100%
 • Aproveitamento da Biomasa 100% 100%

Procesos

 • Modernización Industrial 100% 100%
 • Impacto Ambiental 100% 100%
 • Cooperación Sectorial 100% 100%
 • Financiación 100% 100%

Competencias

 • Enerxías renovables 100% 100%
 • Sector Forestal 100% 100%
 • Tecnoloxía 100% 100%
 • Investigación, Desenvolvemento e innovación 100% 100%

Internacional

 • mercado exterior 100% 100%
 • Redución GEI 100% 100%
 • MaRCO LEGAL 90% 90%