A enerxía de biomasa é un combustible renovable e neutro en emisións de CO2

O Clúster Biomasa de Galicia lanzou unha campaña de promoción da biomasa térmica para aumentar a visibilidade desta alternativa enerxética como solución no proceso de descarbonización do sistema enerxético e como oportunidade para contribuír á xestión forestal sustentable.

A campaña “El calor renovable”, que está cofinanciada por XERA, a Axencia Galega dá Industria Forestal, foi presentada polo Agrupación industrial Biomasa de Galicia no marco da 13ª edición da Feira Expobiomasa, celebrada en Valladolid.

O presidente do Clúster Biomasa de Galicia, Francisco Álvarez, destaca que

“a biomasa, como fonte de enerxía renovable, pode levar a Europa a lograr a súa transición enerxética no menor tempo posible e, con todo, é a gran esquecida das renovables. É necesario impulsar a biomasa do mesmo xeito que outras renovables, facilitando o acceso a esta fonte de enerxía sostible, local e económica”.

Os combustibles fósiles (carbón, gasóleo e gas) son contaminantes e uns dos principais motivos do quecemento global polas emisións de gases de efecto invernadoiro que producen. Preto do 80% do mix enerxético de Galicia en 2019 procedía de combustibles fósiles, contaminantes.

A enerxía de biomasa ou bioenerxía é un combustible renovable que procede do aproveitamento de subproductos, refugallos e residuos, principalmente de materia orgánica de orixe vexetal ou animal, como son a biomasa forestal primaria, ramas, achas… e é neutra en emisións de C02. A bioenerxía contribúe á existencia de bosques sans e favorece a súa xestión sostible, polo que o uso da biomasa para obter enerxía asegura que os bosques sigan crecendo.

SOLUCIÓN TECNOLÓXICA MODERNA, ACCESIBLE E SOSTIBLE

Desde o sector lémbrase que a biomasa contribúe á transición enerxética e que hai un enorme potencial para a biomasa en España sen aproveitar:

“o noso país é o terceiro de Europa por recursos absolutos de biomasa forestal só por detrás de Suecia e Finlandia e, con todo, España consome menos biomasa que a media europea”

En 2020 Finlandia xerou 142 días de consumo enerxético limpo proveniente da bioenerxía, mentres que a demanda de enerxía en España a través de bioenerxía só alcanzou a cubrir 28 días. España ocupa a posición nº 22 dos 27 países da UE en uso de Bioenerxías.

O consumo de enerxía para usos térmicos no ano 2019 supuxo ao redor do 33 % do total do consumo de enerxía final. A electricidade supón menos da cuarta parte do consumo de enerxía final.

“Necesitamos cambiar o consumo de combustibles fósiles por enerxías renovables como a biomasa, que ademais supón un 50% de aforro con respecto ao gas ou ao gasóleo e moito máis se se compara co custo de quentarse con electricidade. Coa biomasa como solución térmica os consumidores e industria poden reducir rapidamente os seus custos enerxéticos”.

O Clúster Biomasa de Galicia fai tamén un chamamento aos fogares para que se pregunten se o seu consumo enerxético térmico é sostible, e que se somen á calor verde. O 20% da enerxía que se consome en España gástase nos fogares. O 70% desta enerxía é utilizada para a calefacción e o 14% para quentar a auga. Isto significa que “non é posible cambiar a política enerxética sen ter en conta a calefacción”.

A biomasa térmica está dispoñible en diferentes formatos e tecnoloxías como estufas de deseño; caldeiras eficientes e automatizadas ou redes de calor, que se adaptan ás necesidades e situacións. Por tanto, a biomasa térmica é hoxe unha solución tanto en proxectos de rehabilitación como en proxectos novos de vivenda sostible.

A MELLOR OPCIÓN PARA O AFORRO

A biomasa térmica é unha solución sostible e ilimitada. Ademais, é autóctona, xa que se produce localmente e fomenta a creación de emprego na contorna. É renovable, neutra en CO2, circular porque provenie principalmente de residuos e subproductos do bosque e outras industrias. Tamén é compatible coa infraestrutura enerxética existente e apoia ás enerxías renovables estacionais. Por último, ten un prezo estable e máis económico, o que permite loitar contra a pobreza enerxética.

Fonte: Economía en Galicia