20O Clúster da Biomasa de Galicia deseñou un ambicioso programa de actividades de formación e difusión que ten recibido o apoio da Axencia Galega da Industria Forestal a través da orde de axudas denominada “Axudas para a organización de actividades formativas non regradas e de divulgación que impulsen o coñecemento, a competitividade e a innovación da industria forestal de Galicia (código de procedemento IN501A)”.

Dentro deste programa de actividades, o Clúster organiza un ciclo de seminarios para instaladores que contará con expertos do sector da biomasa e se estructurará da seguinte maneira:

 📅 1, 8, 15/10 ➡️ Sesións online ( 3 opcións).

🕘 16:00 a 20:00 h

📅 22/10 ➡️ Visita a fábrica.

🕘 16:00 a 20:00 h