PEFC Galicia traballa ao longo de toda a cadea de subministración forestal para promover unha xestión sostible nos montes, garantindo que se xestionan de acordo con esixentes requisitos ambientais, sociais, económicos e éticos.

Certificados PEFC

A certificación forestal PEFC conecta ao consumidor coas orixes sostibles dos seus produtos.

PEFC Galicia traballa ao longo de toda a cadea de subministración forestal para promover unha xestión sostible nos montes, garantindo que se xestionan de acordo con esixentes requisitos ambientais, sociais, económicos e éticos.

Certificados PEFC

A certificación forestal PEFC conecta ao consumidor coas orixes sostibles dos seus produtos.