O Goberno anunciou a posta en marcha dun decreto para impulsar as comunidades enerxéticas, unha figura cada vez máis importante no boom do autoconsumo de enerxía renovable.

O Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico presentou un borrador de Real Decreto que regulará as denominadas comunidades enerxéticas, permitindo aos cidadáns producir, consumir, almacenar, compartir e vender enerxía renovable colectivamente.

As comunidades enerxéticas son unha forma de democratizar a produción e o consumo de enerxía renovable, proporcionando beneficios ambientais, económicos e sociais aos seus membros e ao entorno onde se desenvolven. O borrador deste decreto establece que as comunidades enerxéticas poderán adquirir diferentes formas xurídicas e participar en todos os mercados organizados de produción de enerxía eléctrica.

O documento indica que as comunidades enerxéticas deben estar integradas por un mínimo de 5 socios ou membros, sen que ningún deles supere o 51 % dos votos, que poden ser persoas físicas, administracións locais ou empresas de pequeno tamaño.

As comunidades de enerxías renovables, en particular, deberán estar situadas preto das instalacións de renovables, a unha distancia que dependerá do número de habitantes do municipio. No caso dos municipios pequenos ou en risco de despoboamento, amplíase o radio de actuación para conseguir un número de membros adecuado para a constitución da comunidade, en liña cos obxectivos establecidos en materia de Reto Demográfico.

Ademais, liberarase un 5% da capacidade nos nós da rede eléctrica reservados para celebrar concursos de acceso e conexión, que poderá outorgarse por orde de prelación ás novas instalacións de xeración que formen parte dunha comunidade enerxética e garantir así a evacuación da súa produción.

O autoconsumo de enerxía renovable en España está a desenvolverse a gran velocidade: o ano pasado, cos prezos da luz disparados, as axudas europeas e as deducións de moitos concellos, a potencia instalada duplicouse e multiplicouse por 20 desde o ano 2018, ata superar os 5 xigabytes instalados.

O Proxecto Estratéxico para a Recuperación e a Transformación Económica de Enerxías Renovables, Hidróxeno Renovable e Almacenamento (PERTE ERHA) inclúe unha liña de apoio específica dotada con 100 millóns de euros para comunidades enerxéticas das que xa se beneficiaron 73 comunidades con máis de 95 000 socios.

Coa posta en marcha deste decreto, espera que se acelere aínda máis a transición cara a un modelo enerxético máis sostible e democrático no país.

Fonte: elDiario.es