Licitación proxecto Clústeres emerxentes Clúster Biomasa de Galicia

O Clúster da Biomasa de Galicia resultou beneficiaria no ano 2023 das “Axudas ás agrupacións empresariais innovadoras emerxentes (clústeres emerxentes) na Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento IG410A), cuxo obxectivo pasa por impulsar proxectos estratéxicos e prioritarios para o Clúster nas temáticas definidas.

Así, dentro do proxecto posto en marcha polo Clúster da Biomasa de Galicia, e ao abeiro das mencionadas axudas, ábrese un proceso de licitación para la execución de tarefas relativas aos diferentes proxectos prioritarios propostos polo Clúster co fin de aproveitar e impulsar as oportunidades do sector forestal – biomasa e toda a súa cadea de valor co fin de facer fronte aos seus retos estratéxicos e competitivos.

Necesidade de contratación

Para a execución destas actividades, e dados os recursos dos que dispón o Clúster e a falta de experiencia na execución das tarefas contempladas no proxecto, considerase necesaria a contratación de servicios definidos como prioritarios ao abeiro do programa.

Características

Duración contrato: Dende a formalización do contrato ata o 30 de xuño de 2024.

Orzamento:

61.367,90 euros.

Prazo de presentación:

15 días naturais desde a publicación do prego en prensa.

Data límite de entrega de ofertas: 7 de marzo

Prego de condicións técnicas e administrativas

Neste enlace pódese descargar o prego con todas as condicións para concorrer á contratación.

Para máis información relativa á presente contratación, podes escribirnos ao seguinte correo electrónico: info@clusterbiomasa.gal

Licitación proxecto Clústeres emerxentes Clúster Biomasa de Galicia

O Clúster da Biomasa de Galicia resultou beneficiaria no ano 2023 das “Axudas ás agrupacións empresariais innovadoras emerxentes (clústeres emerxentes) na Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento IG410A), cuxo obxectivo pasa por impulsar proxectos estratéxicos e prioritarios para o Clúster nas temáticas definidas.

Así, dentro do proxecto posto en marcha polo Clúster da Biomasa de Galicia, e ao abeiro das mencionadas axudas, ábrese un proceso de licitación para la execución de tarefas relativas aos diferentes proxectos prioritarios propostos polo Clúster co fin de aproveitar e impulsar as oportunidades do sector forestal – biomasa e toda a súa cadea de valor co fin de facer fronte aos seus retos estratéxicos e competitivos.

Necesidade de contratación

Para a execución destas actividades, e dados os recursos dos que dispón o Clúster e a falta de experiencia na execución das tarefas contempladas no proxecto, considerase necesaria a contratación de servicios definidos como prioritarios ao abeiro do programa.

Características

Duración contrato: Dende a formalización do contrato ata o 30 de xuño de 2024.

Orzamento:

61.367,90 euros.

Prazo de presentación:

15 días naturais desde a publicación do prego en prensa.

Prego de condicións técnicas e administrativas

Neste enlace pódese descargar o prego con todas as condicións para concorrer á contratación.

Para máis información relativa á presente contratación, podes escribirnos ao seguinte correo electrónico: info@clusterbiomasa.gal