Ahorro Energético Enertra, S.L. (ENERTRA) é a única enxeñaría, consultoría e asesoría xurídica galega, especializada no sector enerxético, con selo de Galicia Calidade e selo de calidade Acluxega. Socia fundadora da Asociación Clúster da Enerxía Xeotérmica galega e da Asociación Clúster da Biomasa de Galicia. Mediante o seu contrato anual de servizos ENERCONTROLLER, xestionan os recursos enerxéticos de máis de 120 empresas galegas.

Consultoría enerxética para consumidores

Especialistas en enerxía sostibleeficiencia enerxéticaenerxías renovables.