Ahorro Energético Enertra, S.L. (ENERTRA) é a única enxeñaría, consultoría e asesoría xurídica galega, especializada no sector enerxético, con selo de Galicia Calidade e selo de calidade Acluxega. Socia fundadora da Asociación Clúster da Enerxía Xeotérmica galega e da Asociación Clúster da Biomasa de Galicia. Mediante o seu contrato anual de servizos ENERCONTROLLER, xestionan os recursos enerxéticos de máis de 120 empresas galegas.

Consultoría enerxética para consumidores

Especialistas en enerxía sostibleeficiencia enerxéticaenerxías renovables.

Ahorro Energético Enertra, S.L. (ENERTRA) é a única enxeñaría, consultoría e asesoría xurídica galega, especializada no sector enerxético, con selo de Galicia Calidade e selo de calidade Acluxega. Socia fundadora da Asociación Clúster da Enerxía Xeotérmica galega e da Asociación Clúster da Biomasa de Galicia. Mediante o seu contrato anual de servizos ENERCONTROLLER, xestionan os recursos enerxéticos de máis de 120 empresas galegas.

Consultoría enerxética para consumidores

Especialistas en enerxía sostibleeficiencia enerxéticaenerxías renovables.