• A biomasa é a enerxía renovable que máis contribúe a mitigar o cambio climático.
  • A biomasa térmica é unha solución tecnolóxica moderna, sostible, de prezo estable e dispoñible de maneira inmediata que xera riqueza na contorna local.
  • A realidade e a política en España respecto a a biomasa térmica está aínda lonxe do seu potencial e do apoio que ten noutros países.

 

Valladolid, 23 de setembro de 2021.- No marco da Feira Expobioenergía, que se celebra en Valladolid, o Clúster Biomasa de Galicia lanzou a campaña “A calor renovable” coa finalidade de aumentar a visibilidade real da biomasa e loitar contra a crise climática e a pobreza enerxética.

Esta campaña de promoción da biomasa térmica que se desenvolverá a través de diferentes accións de comunicación conta co cofinanciamento da Xunta de Galicia a través de XERA, a Axencia Galega da Industria Forestal.

 

A biomasa térmica, motor da transición enerxética

A biomasa térmica normalizada é unha verdadeira solución na descarbonización do sistema enerxético e unha oportunidade única para contribuír á xestión forestal sostible. En palabras do presidente do Clúster Biomasa de Galicia, Francisco Álvarez Pereiro “A biomasa como fonte de enerxía renovable pode levar a Europa a lograr a súa transición enerxética no menor tempo posible e con todo é a gran esquecida das renovables. É necesario impulsar a biomasa do mesmo xeito que outras renovables, facilitando o acceso a esta fonte de enerxía sostible, local e económica”.

Os combustibles fósiles (carbón, gasóleo e gas) son contaminantes e uns dos principais motivos do quecemento global polas emisións de gases de efecto invernadoiro que producen. Preto do 80% do mix enerxético de Galicia en 2019 procedía de combustibles fósiles, contaminantes.

A enerxía de biomasa ou bioenerxía é un combustible renovable que procede do aproveitamento de subproductos, refugallos e residuos, principalmente de materia orgánica de orixe vexetal ou animal, como son a biomasa forestal primaria, ramas, achas… e é neutra en emisións de C02.

A bioenerxía contribúe á existencia de bosques sans e favorece a súa xestión sostible, polo que o uso da biomasa para obter enerxía asegura que os bosques sigan crecendo.

 

Solución tecnolóxica moderna, accesible e sustentable

Desde o sector lémbrase que temos que contribuír á transición enerxética, e a biomasa faia posible. Tamén afirman, que hai un enorme potencial para a biomasa en España sen aproveitar. “O noso país é o terceiro de Europa por recursos absolutos de biomasa forestal só por detrás de Suecia e Finlandia e con todo España consome menos biomasa que a media europea”.

En 2020 Finlandia xerou 142 días de consumo enerxético limpo proveniente da bioenerxía. A demanda de enerxía do noso país a través de bioenerxía só alcanzou a cubrir 28 días. Ocupamos a posición nº 22 dos 27 países da UE en uso de Bioenerxías.

O consumo de enerxía para usos térmicos no ano 2019 supuxo ao redor do 33 % do total do consumo de enerxía final. A electricidade supón menos da cuarta parte do consumo de enerxía final. “Necesitamos cambiar o consumo de combustibles fósiles por enerxías renovables como a biomasa, que ademais supón un 50% de aforro con respecto ao gas ou ao gasóleo e moito máis se se compara co custo de quentarse con electricidade. Coa biomasa como solución térmica os consumidores e industria poden reducir rapidamente os seus custos enerxéticos”.

Desde o Clúster Biomasa Galicia faise tamén un chamamento aos fogares para que se pregunten se o seu consumo enerxético térmico é sostible, e que se somen á calor verde.

O 20% da enerxía que se consome en España gástase nos nosos fogares. O 70% desta enerxía é utilizada para a calefacción e o 14% para quentar a auga. Isto significa que “non é posible cambiar a política enerxética sen ter en conta a calefacción”.

A biomasa térmica está dispoñible en diferentes formatos e tecnoloxías como estufas de deseño; caldeiras eficientes e automatizadas ou redes de calor, que se adaptan ás necesidades e situacións. Por tanto, a biomasa térmica é hoxe unha solución tanto en proxectos de rehabilitación como en proxectos novos de vivenda sustentable.

A mellor opción para o aforro

A biomasa térmica é unha solución sostible, está dispoñible xa e é ilimitada. Ademais, é autóctona, xa que se produce localmente e fomenta a creación de emprego na contorna. É renovable, neutra en CO2, circular porque provenie principalmente de residuos e subproductos do bosque e outras industrias. Tamén é compatible coa infraestrutura enerxética existente e apoia ás enerxías renovables estacionais. Por último, ten un prezo estable e máis económico, o que permite loitar contra a pobreza enerxética.

 

Máis información:

http://elcalorrenovable.org

 

Contacto para prensa:

Fuencisla Cid: 639 657 943 / fcid@eosa.com