PEGADA DE CARBONO E A SÚA NEUTRALIDADE: XESTIÓN DO CARBONO

Ante a alta importancia de facer do sector un sector sustentable e comprometido co medio ambiente, BIOECO2 e o Clúster da Biomasa de Galicia ofertan unha formación orientada á xestión do carbono co fin de reducir ao máximo o impacto ambiental das empresas da industria e dos sectores que forman parte da súa cadea de valor.

A través dun curso teórico-práctico desenvolto a través dunha plataforma de teleformación, preténdese que os participantes consigan:

  • Saber que é a Huella de Carbono e por que é importante, identificando os riscos e oportunidades asociados.
  •  Aprender a estimar a Huella de Carbono empregando as distintas ferramentas dispoñibles, como as Normas PAS 2050 e PAS 2060; as Normas ISO 14064, ISO14067, ISO/TR14069 e o GHG Protocol.
  • Desenvolver o marco estratéxico para xestionar as emisións de carbono e integrar a xestión do carbono nas prácticas empresariais.
  • Plantexar o análise da cadea de subministro con respecto ás emisións de CO2, así como o aforro de custos.
  • Integrar a Huella de Carbono nas iniciativas voluntarias de redución e compensación das emisións de GEI: ámbito local, estatal e internacional.
  • Coñecer as formas de comunicar a política da empresa no ámbito da sustentabilidade ambiental e social.

A continuación móstrase a calendarización do curso:

📅 04/11- Online
🕘 08.00-15.00h

📅 05/11- Online
🕘 08.00-15.00h