O Colexio Oficial da Enxeñaría Técnica Forestal de Galicia constituíuse no ano 1997, por segregación do Ilustre Colexio Nacional de Enxeñeiros Técnicos Forestais, e agrupa ás tituladas e titulados universitarios en calquera das especialidades. Ademais, forma parte do Consello Xeral de Colexios Oficiais de Enxeñeiros Técnicos Forestais de España.

Obxectivo principal

Velar pola actuación dos profesionais en beneficio da sociedade, protexéndoa do intrusismo profesional e garantindo a ética profesional dos colexiados.

O Colexio Oficial da Enxeñaría Técnica Forestal de Galicia constituíuse no ano 1997, por segregación do Ilustre Colexio Nacional de Enxeñeiros Técnicos Forestais, e agrupa ás tituladas e titulados universitarios en calquera das especialidades. Ademais, forma parte do Consello Xeral de Colexios Oficiais de Enxeñeiros Técnicos Forestais de España.

Obxectivo principal

Velar pola actuación dos profesionais en beneficio da sociedade, protexéndoa do intrusismo profesional e garantindo a ética profesional dos colexiados.