O Centro de Innovación e Servizos Tecnolóxicos da Madeira de Galicia (CIS-Madeira) creouse no ano 1996 e pertence á Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia, enmarcándose dentro da Axencia Galega da Industria Forestal (XERA).

Centro de Innovación e Servizos Tecnolóxicos da Madeira

O centro conta co equipamento necesario para poder realizar proxectos de investigación e asistencias técnicas, así como ensaios

O Centro de Innovación e Servizos Tecnolóxicos da Madeira de Galicia (CIS-Madeira) creouse no ano 1996 e pertence á Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia, enmarcándose dentro da Axencia Galega da Industria Forestal (XERA).

Centro de Innovación e Servizos Tecnolóxicos da Madeira

O centro conta co equipamento necesario para poder realizar proxectos de investigación e asistencias técnicas, así como ensaios