Curso Compliance penal no sector da biomasa

Curso Compliance penal no sector da biomasa

A necesidade de diminuír as emisións de gases de efecto invernadoiro e avanzar cara a unha economía máis ecolóxica contribuíu, no ámbito de la Unión Europea, ao desenvolvemento de tecnoloxías de enerxías renovables, como a eólica ou a biomasa. Así, nos último anos o...
Curso transformación áxil no sector da biomasa

Curso transformación áxil no sector da biomasa

Os métodos de Transformación Áxil e optimización de procesos son ferramentas de calidade que buscan a mellora continua de todos os procesos dunha organización, incluíndo ás persoas que forman parta da mesma, mediante a eliminación das actividades que non agregan valor...
Seminarios para instaladores en biomasa

Seminarios para instaladores en biomasa

20O Clúster da Biomasa de Galicia deseñou un ambicioso programa de actividades de formación e difusión que ten recibido o apoio da Axencia Galega da Industria Forestal a través da orde de axudas denominada “Axudas para a organización de actividades formativas non...
Curso de prevención de riscos en instalacións de biomasa

Curso de prevención de riscos en instalacións de biomasa

A prevención de riscos laborais é unha actividade fundamental no desenvolvemento de calquera actividade de calquera industria, independentemente da súa área de especialización. Porén, a pesar de ser algo fundamental en todos os sectores, resulta de maior relevancia...