Seminarios para prescriptores no sector da biomasa

Seminarios para prescriptores no sector da biomasa

O Clúster da Biomasa de Galicia deseñou un ambicioso programa de actividades de formación e difusión que ten recibido o apoio da Axencia Galega da Industria Forestal a través da orde de axudas denominada “Axudas para a organización de actividades formativas non...
Curso pegada de carbono

Curso pegada de carbono

 PEGADA DE CARBONO E A SÚA NEUTRALIDADE: XESTIÓN DO CARBONO Ante a alta importancia de facer do sector un sector sustentable e comprometido co medio ambiente, BIOECO2 e o Clúster da Biomasa de Galicia ofertan unha formación orientada á xestión do carbono co fin de...
Formación SURE

Formación SURE

FORMACIÓN EN SUSTENTABILIDADE E BIOENERXÍA E A SÚA CERTIFICACIÓN (SURE) Ante a necesidade de facer do sector da biomasa e o forestal, un sector comprometido co medio ambiente e sustentable, BIOECO2 e o Clúster da Biomasa de Galicia ofrecen formación orientada á...
Curso de prevención de riscos legais nas empresas

Curso de prevención de riscos legais nas empresas

O Regulamento Xeral Europeo de Protección de Datos (RGPD) e a LO 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD) fan necesario e obrigatorio que as Empresas e Autónomos se adapten ao novo modelo de cumprimento de...
Curso Microsoft 365

Curso Microsoft 365

A plataforma Microsoft 365 (antigo paquete Office 365) é unha ferramenta de soporte amplamente utilizado no mundo empresarial pola facilidade no seu uso e porque permite facer unha xestión áxil, coordinada e colaborativa dende calquera dispositivo e dende calquera...