Fundada no 2009 para a fabricación, instalación e manutención de equipos térmicos a biomasa, Calquega Biomasa nace para ser un fabricante centrado no deseño, desenvolvemento e fabricación de queimadores, caldeiras de agua quente e xeradores de aire quente. Emprega como combustible biomasa de diferentes procedencias grazas aos seus sistemas multi-combustibles, desde biomasas forestais, refugallos de procesos industriais ou biomasas elaboradas.

Fabricación de equipos térmicos a biomasa

Calquega Biomasa desenvolve caldeiras de agua quente, xeradores de aire quente e queimadores.

Fundada no 2009 para a fabricación, instalación e manutención de equipos térmicos a biomasa, Calquega Biomasa nace para ser un fabricante centrado no deseño, desenvolvemento e fabricación de queimadores, caldeiras de agua quente e xeradores de aire quente. Emprega como combustible biomasa de diferentes procedencias grazas aos seus sistemas multi-combustibles, desde biomasas forestais, refugallos de procesos industriais ou biomasas elaboradas.

Fabricación de equipos térmicos a biomasa

Calquega Biomasa desenvolve caldeiras de agua quente, xeradores de aire quente e queimadores.