A Asociación Española de la Biomasa (AVEBIOM) organiza xunto ao Clúster da Biomasa de Galicia unha xornada dedicada á certificación da sostibilidade da biomasa no marco da feira forestal Galiforest Abanca. Será o venres 28 de xuño ás 12:00 no stand de Xera / Clúster da Biomasa de Galicia.

O obxectivo da xornada é informar sobre SURE, o sistema europeo líder en certificación da sostibilidade da biomasa, e mostrar exemplos prácticos da súa implantación en diferentes tipos de empresas do sector.

A directiva europea de enerxías renovables REDII/III esixe a certificación de sostibilidade para as instalacións de xeración de calor, frío ou electricidade que operen con biocombustibles sólidos e biogás.

A xornada é unha boa oportunidade para que os profesionais do sector coñezan de primeira man os requisitos e beneficios da certificación SURE e como se aplica en distintas fases da cadea de valor da bioenerxía.

Pablo Rodero, responsable de certificación de AVEBIOM, comezará explicando o marco legal europeo relativo á sostibilidade da biomasa e como afecta ás empresas que forman parte da cadea de valor da xeración de enerxía. Tamén explicará detalles do esquema SURE, do cal AVEBIOM é o organismo nacional de apoio en España.

Posteriormente, tres empresas que se certificaron con SURE compartirán as súas experiencias e contestarán ás preguntas dos asistentes: Santiago Monteiro, da empresa forestal BIOMASAS FORESTALES DEL CANTÁBRICO; Francisco Álvarez, da fábrica de pellets de ECOWARM; e Mauro Coucheiro, da central eléctrica con biomasa de GREENALIA.

A sétima edición de Galiforest Abanca celebrarase do 27 ao 29 de xuño de 2024 no Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Sergude, en Boqueixón, cerca de Santiago de Compostela.

 

Fonte: Asociación Española de la Biomasa

 

A Asociación Española de la Biomasa (AVEBIOM) organiza xunto ao Clúster da Biomasa de Galicia unha xornada dedicada á certificación da sostibilidade da biomasa no marco da feira forestal Galiforest Abanca. Será o venres 28 de xuño ás 12:00 no stand de Xera / Clúster da Biomasa de Galicia.

O obxectivo da xornada é informar sobre SURE, o sistema europeo líder en certificación da sostibilidade da biomasa, e mostrar exemplos prácticos da súa implantación en diferentes tipos de empresas do sector.

A directiva europea de enerxías renovables REDII/III esixe a certificación de sostibilidade para as instalacións de xeración de calor, frío ou electricidade que operen con biocombustibles sólidos e biogás.

A xornada é unha boa oportunidade para que os profesionais do sector coñezan de primeira man os requisitos e beneficios da certificación SURE e como se aplica en distintas fases da cadea de valor da bioenerxía.

Pablo Rodero, responsable de certificación de AVEBIOM, comezará explicando o marco legal europeo relativo á sostibilidade da biomasa e como afecta ás empresas que forman parte da cadea de valor da xeración de enerxía. Tamén explicará detalles do esquema SURE, do cal AVEBIOM é o organismo nacional de apoio en España.

Posteriormente, tres empresas que se certificaron con SURE compartirán as súas experiencias e contestarán ás preguntas dos asistentes: Santiago Monteiro, da empresa forestal BIOMASAS FORESTALES DEL CANTÁBRICO; Francisco Álvarez, da fábrica de pellets de ECOWARM; e Mauro Coucheiro, da central eléctrica con biomasa de GREENALIA.

A sétima edición de Galiforest Abanca celebrarase do 27 ao 29 de xuño de 2024 no Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Sergude, en Boqueixón, cerca de Santiago de Compostela.

 

Fonte: Asociación Española de la Biomasa